• 24 JUN 15

  Servicii Cazare

   • Cazare in camere de tip hotelier, la un inalt standard, cu regim privat sau semiprivat

   

   • Servicii de asistare la activitățile zilnice în conformitate cu nivelul de asistență necesar

   

   • Acces în toate spațiile comune interioare și exterioare

   

   • Participare la activitățile zilnice fizice, mentale și spirituale, în funcție de interesul fiecăruia

   

   • Peterecere de ziua de naștere, cu consumația inclusă pentru participanți

   

   • Păstrarea obiectelor de valoare și a banilor în căsuța de valori, sub controlul Administratorului și locatarului

   

   • Ingrijire permanenta prin personal calificat, respectiv asistente medicale, personal de serviciu si administrative.

   

   • Activitati recreative, servicii religioase, presa, comunicare prin internet cu familia.

   

   • Ajutor la imbracat, dezbracat, deplasare.

Features